ASOCIAȚIA CORALAsociația CORAL a fost înființată din inițiativa unor persoane cu experiență de peste 15 ani în domeniul socio-uman, în special în lucrul cu persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Asociația CORAL își propune implementarea unor proiecte inovative, îndrăznețe, în care primează beneficiarul final, relația cu acesta, psihoeducația și pozitivarea.

Persoanele aparținând grupurilor vulnerabile au nevoie de R(ecuperare) A(daptare) I(ntegrare), iar noi suntem pregătiți și motivați să-i însoțim pe drumul spre mai bine. Dacă nu există revenire, există sigur devenire.Principalele activități

Consiliere psihologică individuală și de grup, pentru persoane adulte, copil și familie;

Informare / îndrumare / consiliere de specialitate acordată persoanelor care ne solicită sprijinul și/sau identificate de Asociație ca fiind în situații de dificultate sau referite Asociației de către alte instituții/organizații;

Conceperea, organizarea, promovarea și desfășurarea unor activități și proiecte de educație formală și nonformală pentru pregătirea, formarea și dezvoltarea continuă a tinerilor și a adulților la nivel personal și profesional;

Promovarea valorilor care țin de egalitatea de șanse a membrilor comunităților;

Înfiinţarea si dezvoltarea unui birou pentru servicii de consiliere psihologică, suport moral, terapie şi sprijin a celor care necesită intervenție de specialitate;

Organizarea de grupuri de dezvoltare personală pentru adulți, tineri și grupuri de suport pentru persoanele aflate în dificultate;

Promovarea și dezvoltarea economiei sociale;

Organizarea de reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul social și psihologic, cu participare internă şi internaţională;


Membrii fondatori si colaboratori ai Asociatiei CORAL sunt psihologi clinicieni cu drept de libera practica, asistenti sociali si psihoterapeuti cu formare in tehnici de comunicare si influenta psiho-sociala, psihoterapie sistemica de familie si de cuplu, psihoterapie integrativa, psihoterapie adleriana, psihanaliza, managementul resurselor umane si alte formari.

Acestia deruleaza in prezent activitati de consiliere psihologica individuala si/sau de grup precum si psihoterapie pentru dezvoltarea personala, eliminarea unor comportamente disfunctionale, indepartarea sau ameliorarea unor stari psihosociale si/sau psihosomatice etc., care blocheaza evolutia a persoanei aflata in dificultate si care necesita suport de specialitate.


Date de contact :

Email: asociatia.coral@gmail.com

Telefon: 0723 565 234, 0723 565 016